Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die te maken hebben met het bewegen. De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Wij onderzoeken de mogelijke oorzaken van uw klachten en brengen de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren in kaart. Behandeling is noodzakelijk als normaal herstel van de klachten uitblijft. Als fysiotherapeut helpen wij bij de bevordering van uw gezondheid, bij het voorkomen van klachten en bij het genezingsproces.

Medewerkers Paramedische Zorg Nederland zijn ingeschreven in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg) en in het CKR (centraal kwaliteitsregister) van onze beroepsgroep. Zo kunt u ervan verzekerd zijn dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan.

In ons dynamische team heeft iedere fysiotherapeut een eigen patiëntenkring. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt van een van onze specialisaties, kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden zodat wij u een behandeling op maat kunnen geven.

  • Rug- en nekklachten
  • BPPV (draaiduizeligheidsklachten)
  • Dry needling (extremiteiten en wervelkolom)
  • Oedeemtherapie
  • Manuele therapie
  • Medical cure taping
  • Dry cupping therapy
  • Triggerpoint therapie
  • Ademhalings- en ontspanningstherapie
  • Stress en spanning gerelateerde klachten

U kunt met of zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. In de meeste gevallen zal uw huisarts, specialist, tandarts of verloskundige u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor een behandeling.

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijgt u te maken met een verplicht eigen risico. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico.

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, dan kunt u alsnog langs de fysiotherapeut. De kosten zijn dan echter voor uw eigen rekening.

Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van €385,-. Indien fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dan zult u eerst uw eigen risico moeten betalen (tenzij deze al is betaald voor andere zorg uit de basisverzekering).