Wij willen graag ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Desondanks is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een medewerker van onze praktijk. Wij willen dat dan zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

Dit kunt u online doen met dit klachtenformulier of het schriftelijk in te vullen in de praktijk.

Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Paramedische Zorg Nederland volgt deze klachtenregeling.


Uw gegevens
(degene die de klacht indient):


Gegevens van de patiënt
(dit kan iemand anders zijn dan de indiener):


Aard van de klacht: