Logopedie

In de jeugd wordt op alle denkbare fronten de basis gelegd voor het latere leven. Dit geldt ook op het vlak van de communicatie. Lijkt de communicatie van uw kind op een bepaalde manier een punt van zorg te zijn, dan is het aan te raden daar snel actie op te ondernemen.

Misschien heeft de school van uw kind aangegeven dat logopedie wellicht een optie kan zijn om geconstateerde communicatieknelpunten aan te pakken. Het is ook mogelijk dat u zelf bepaalde problemen bij uw kind onderkent met betrekking tot bijvoorbeeld taal, spraak of stotteren. Logopedie voor een kind kan in een kort tijdsbestek een groot verschil maken. Kinderen staan doorgaans open voor alles wat hen wordt aangeboden en door tijdig hulp te zoeken, kunt u voorkomen dat een bepaalde problematiek een hardnekkiger karakter krijgt.

Onze logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF).

Gravenzandelaan 262, 2512 JT Den Haag

De reguliere behandeling in de praktijk duurt 30 minuten. Behandelingen worden aangevraagd door de verwijzer.

De logopedist neemt onderzoek af, behandelt de genoemde stoornissen, geeft adviezen en voorlichting en begeleidt indien nodig familie en verzorgers van de cliënt en ouders en leerkrachten van het kind.

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Houdt u wel rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico bedraagt € 385,-.

Bij een eerste afspraak verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 • verwijzing van huisarts, tandarts of specialist
 • verzekeringspasje
 • geldig legitimatiebewijs

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid/astma/COPD
 • afonie (Onvermogen stemgeluid te produceren, klankeloosheid van de stem door een stoornis in de werking van de stembanden.
 • hyperventilatie
 • dysfonie (stoornis in stemvorming/soort heesheid), een schorre stem, problemen met luidheid of zingen

Spraak

 • stotteren/broddelen
 • articulatieproblemen
 • vertraagde spraakontwikkeling
 • dysartrie: spraakstoornis (bijvoorbeeld na een CVA/beroerte, hersentumor, spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson).
 • spraakapraxie: het programmeren van de spieren die nodig zijn voor het spreken is verstoord (bijvoorbeeld na een beroerte/CVA, hersentumor, ontsteking in de hersenen of ongeval/trauma)
 • nasaliteit (neusspraak zoals bij een schisis)

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie: taalstoornis (communicatie-, taalproblemen na een CVA/beroerte, hersentumor, ongeval)
 • communicatieproblemen door een verstandelijke beperking of dementie
 • taalproblemen bij meertaligheid

Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • revalidatie na plaatsing Cochleair implantaat
 • auditieve vaardighedentraining (hakken/plakken van klanken, geheugen etc.)
 • auditieve verwerkingsproblemen

Mondmotoriek/eten en drinken

 • open mondgedrag
 • eet-en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen
 • afleren duim, vinger, of speenzuigen
 • dysfagie: slikstoornissen (meestal na een CVA/beroerte of als gevolg van een spierziekte)
 • oromyofunctionele therapie