Paramedische zorg

 Dat wil eigenlijk zeggen ‘zorg naast de dokter’. Het is gericht op het verminderen van de functionele gevolgen van een ziekte of aandoening. De huisarts kan u doorverwijzen naar de paramedische zorg zoals; ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en logopedie. Wij bieden als Paramedische Zorg Nederland momenteel fysiotherapie en Logopedie aan.

LOGOPEDIE

In de jeugd wordt op alle denkbare fronten de basis gelegd voor het latere leven. Dit geldt ook op het vlak van de communicatie. Lijkt de communicatie van uw kind op een bepaalde manier een punt van zorg te zijn, dan is het aan te raden daar snel actie op te ondernemen.

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die te maken hebben met het bewegen. De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Wij onderzoeken de mogelijke oorzaken van uw klachten en brengen de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren in kaart.